Stresset mand og kvinde sidder på en bækn

Københavns Stressforskningscenter er et tværinstitutionelt samarbejde mellem forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Centeret har til formål at gennemføre og understøtte et tværinstitutionelt stressforskningssamarbejde, af høj international klasse.

Følg vores hashtag #StressResearchCPH på LinkedIn, hvor du kan holde dig opdateret på vores nyeste forskning, konferencer og andre nyheder.

Den 20. Stressforskningskonference afholdes i Mærsk-tårnet på Panum den 1. november 2024. Vi opfordrer alle forskere til at indsende deres abstracts af stressforskningsstudier - i bredeste forstand - til mundtlig eller poster præsentation. I år vil vores keynote speakere Mette Lykke Nielsen (AAU) og Naja Hulvej Rod (KU) gøre os klogere på mistrivsel hos unge og stress i et livsforløbsperspektiv. Læs mere om konferencen og indsend dit abstract via dette link.

 

 

 

Københavns Stressforskningscenter arbejder kritisk og konstruktivt med:

  • afgrænsning og definition af stressbegrebet
  • forståelsen af samspillet mellem stress og kroppens reaktioner på stress
  • belysning af sammenhængen mellem stress og sygdom
  • forståelsen af mekanismer, der kan lede fra stress til sygdom
  • samfundsmæssige konsekvenser af stress
  • evidensbaserede metoder til forebyggelse og behandling af stress

En målrettet og effektiv forebyggende indsats mod stressrelateret tab af livskvalitet, sygelighed, arbejdsevne og tidlige dødsfald forudsætter en videnskabeligt veldokumenteret viden om disse problemstillinger.

 

 

Centrets styregruppe mødes årligt 2-3 gange og består af repræsentanter fra hver af de deltagende institutioner:

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Professor Ingrid Sivesind Mehlum 
E-mail: ingrid.alethe.sivesind.mehlum@regionh.dk

Chief Physician Nanna Hurwitz Eller
E-mail: nanna.hurwitz.eller@regionh.dk

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Professor Reiner Rugulies
E-mail: rer@nfa.dk

Professor Helene Garde
E-mail: ahg@nfa.dk

Seniorforsker Ida E. H. Madsen
E-mail: ihm@nfa.dk

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Bertina Kreshpaj
E-mail: bertina.kreshpaj@sund.ku.dk

Professor Emerita Åse Marie Hansen
E-mail: asemarie.hansen@sund.ku.dk

 

 

 

 

Københavns Stressforskningscenter står for afholdelsen af en årlig stressforskningskonference. Konferencen har til formål at fremme udveksling og diskussion af ny stressforskning, ligesom konferencen har til formål at koordinere og styrke den danske stressforskning.

Den 18. Stressforskningskonference afholdes i Mærsk-tårnet på Panum den 1. november 2022. Vi opfordrer alle forskere til at indsende deres abstracts af stressforskningsstudier - i bredeste forstand - til mundtlig eller poster præsentation. Læs mere om konferencen og indsend dit abstract via dette link.


Nedenfor kan du læse om de tidligere Stressforskningskonferencer:

14. Stresskonference (2017)
15. Stresskonference (2018)
16. Stresskonference (2019)