Tilbagetrækning – The Copenhagen Stress Research Center

Københavns Stressforskningscenter > Forskning > Tilbagetrækning fra ar...

Tilbagetrækning


Beskrivelse:
Grundet den aldrende befolkning vil andelen af personer på pension i forhold til arbejdsstyrken øges i de kommende årtier. Som reaktion på denne demografiske tendens er det i Danmark og andre europæiske lande blevet en politisk prioritet at øge pensionsalderen.  Denne udvikling har afdækket et behov for mere viden om, hvordan høj alder har indflydelse på mental og fysisk arbejdskapacitet, om potentielle helbredskonsekvenser af at hæve pensionsalderen samt hvordan det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø har indflydelse på den enkeltes beslutning om at gå på pension.  Igangværende projekter undersøger udvikling af helbredet før, under og efter pension i forhold til hjertekarsygdomme og mentale lidelser samt hvordan elementer fra arbejdslivet modificerer ændringer i sundhed i forbindelse med pension.  Andre projekter fokuserer på, hvordan pleje af familiemedlemmer påvirker arbejdsmarkedstilknytningen og pension, mens andre projekter undersøger indflydelsen af det psykosociale miljø på intention om tilbagetrækning og faktisk tilbagetrækning – for eksempel effekten af organisatoriske forandringer. Alle tre partnere fra Københavns Stressforskningscenter samarbejder om disse projekter.  

Kontaktpersoner
Naja Hulvej Rod, Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Reiner Rugulies, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Jens Peter Bonde, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Bispebjerg Hospital
Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø