Social kapital på hospitaler – The Copenhagen Stress Research Center

Københavns Stressforskningscenter > Forskning > Social kapital på hosp...

Social kapital på hospitaler


Beskrivelse:
Danske hospitaler er presset af stigende krav til effektivitet og kvalitet i takt med, at der er færre ressourcer til rådighed. For at håndtere dette arbejdes der løbende med omstruktureringer, der kan føre til belastning af medarbejdernes arbejdsmiljø. Social kapital, med fokus på tillid, respekt for hinandens arbejde og samarbejde, er en central organisatorisk ressource, der kan bidrage til at løse denne problemstilling. Den videnskabelige litteratur støtter en sammenhæng mellem social kapital, arbejdsmiljø, kvalitet og effektivitet, men der findes meget få forløbsundersøgelser på området og ingen i en dansk kontekst. Formålet med nærværende projekt er at belyse betydningen af social kapital for trivsel og sygefravær blandt medarbejderne på hospitalet samt for kvaliteten og effektiviteten i udførelsen af hospitalernes kerneopgave. Endvidere vurderes det i hvor høj grad social kapital kan afbøde de negative konsekvenser af et belastende psykisk og fysisk arbejdsmiljø for medarbejdernes trivsel og sygefravær. Projektet udføres i samarbejde med Region Hovedstaden og i forbindelse med projektet etableres et forløbsstudie af ca. 30.000 medarbejdere på regionens hospitaler.

Kontaktperson
Naja Hulvej Rod, Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet