Samspil mellem psykisk arbejdsbelastning og familiemæssige krav – The Copenhagen Stress Research Center

Københavns Stressforskningscenter > Forskning > Samspil mellem psykisk...

Samspil mellem psykisk arbejdsbelastning og familiemæssige krav

Beskrivelse: Hver tiende arbejdstager har problemer med at forene arbejde og familieliv på en hensigtsmæssig måde, og de helbredsmæssige konsekvenser af, hvad der sker på arbejdspladsen, afhænger af vores generelle livsomstændigheder. Projektet har til formål at afdække samspillet mellem det psykosociale arbejdsmiljø og familiemæssige krav i forhold til medarbejdernes risiko for at udvikle kronisk sygdom (hjertekarsygdom, cancer og kronisk obstruktiv lungelidelse) samt afdække de underliggende mentale, adfærdsmæssige og fysiologiske mekanismer. Vi ønsker også at identificere arbejdsmiljøfaktorer, der kan beskytte medarbejderne mod sådanne helbredsskadelige virkninger. En god forståelse af de underliggende mekanismer og beskyttende faktorer er afgørende for udviklingen af effektive forebyggelsesstrategier. Projektet vil bidrage til en revideret forståelse af forholdet mellem arbejde og sundhed, der går fra et begrænset fokus på arbejdsrelaterede faktorer i retning af en mere global forståelse af samspillet mellem psykisk arbejdsbelastning og familiemæssige krav.

Kontaktperson:
Naja Hulvej Rod, Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet