Psykosocialt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser – The Copenhagen Stress Research Center

Københavns Stressforskningscenter > Forskning > Psykosocialt arbejdsmi...

Psykosocialt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser

BeskrivelseRapporten for forskningsprojektet 'Psykosocialt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser' er blevet til på baggrund af et tæt samarbejde mellem Danske Regioner, Forhandlingsfællesskabet og Københavns Stressforskningscenter. Samarbejdet mellem forskere og parterne på det regionale område er etableret med henblik på at levere praksisrelevant viden til at understøtte det fremadrettede arbejde med at sikre det psykosociale arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser. Rapporten er inddelt i tre kapitler, der hver repræsenterer delprojekter valgt ud fra et kriterium om både regional og forskningsmæssig relevans. Forskningsprojektet søger således at belyse følgende spørgsmål:

  • Delprojekt 1. Hvilke arbejdspladsrelaterede faktorer har betydning for medarbejdernes oplevelse af det psykosociale arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser?
  • Delprojekt 2. I hvor høj grad kan social støtte fra kollegaer og ledelse afbøde negative konsekvenser af vold eller trusler om vold for medarbejdernes trivsel og helbred?
  • Delprojekt 3. Hvilke evidensbaserede organisationsrettede indsatser kan medføre forbedringer i det psykosociale arbejdsmiljø på social- og sundhedsområdet?


Kontakt personer
Naja Hulvej Rod, Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Jens Peter Bonde, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Bispebjerg Hospital
Birgit Aust, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs rapportenRapporten Psykosocialt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser kan frit downloades her