Psykisk arbejdsmiljø og helbred – The Copenhagen Stress Research Center

Københavns Stressforskningscenter > Forskning > Psykisk arbejdsmiljø o...

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Beskrivelse: Hvorvidt og i hvilken grad det psykosociale arbejdsmiljø kan påvirke det fysiske og psykiske helbred har været stærkt omdiskuteret gennem mange år. I Københavns Stressforskningscenter udfører vi epidemiologiske studier til at styrke vidensgrundlaget om betydningen af det psykosociale arbejdsmiljø for sygdommes udvikling og mulige underliggende mekanismer.

Vi undersøger eksempelvis om risikoen for at udvikle alvorlige sygdomme som hjertekarsygdom, muskelskeletlidelser og diabetes er større for personer som er udsat for et problematisk psykosocialt arbejdsmiljø. Vi har også et stort fokus på betydningen af det psykosociale arbejdsmiljø for udviklingen af behandlingskrævende psykiske lidelser, som fx depression, og hvordan arbejdsmiljøet spiller sammen med faktorer udenfor arbejdet i forhold til disse udfald.

Vi undersøger disse sammenhænge både i danske studier og i samarbejde med internationale forskningsgrupper. Som metoder bruger vi bl.a. data fra store spørgeskemastudier og nationale arbejdsmarkeds- og helbredsregistre.

Alle tre partnere I Københavns Stressforskningscenter samarbejder om forskning indenfor dette område.

Kontaktpersoner
Nanna Hurwitz Eller, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Bispebjerg Hospital
Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Naja Hulvej Rod, Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Reiner Rugulies, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Links
Læs mere om vores forskning i psykisk arbejdsmiljø og helbred:
http://nfa.dk/da/Forskning/Strategiske-forskningsomraader/Psykosocialt-arbejdsmiljo