Negative sociale relationer – The Copenhagen Stress Research Center

Københavns Stressforskningscenter > Forskning > Negative sociale relat...

Negative sociale relationer

Beskrivelse: Projekt, Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser – et prospektivt registerstudie
Mobning på arbejdspladsen er udbredt og omkostningsfuldt for både individer, organisationer og samfund. Mobning er stærkt forbundet med psykologiske og fysiologiske stressreaktioner, som potentielt kan føre til både sygefravær, jobskifte, tidlig tilbagetrækning og arbejdsløshed.
Projektets formål er at bidrage med væsentlig, ny viden om, hvordan mobning og negative sociale relationer udvikles og fører til sygefravær, jobskifte og arbejdsløshed. Den opnåede viden fra projektet vil være nyttig i fremtidig forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Kontaktpersoner:
Fra Afdeling for Social Medicin deltager følgende i projektet: Matias Brødsgaard Grynderup (post.doc), Kirsten Nabe-Nielsen (post.doc), Åse Marie Hansen (professor).

Samarbejdspartnere:
Fra Afdeling for Psykologi, Annie Høgh (professor og PI),  Paul Conway (post.doc), Laura Francioli (forskningsassistent)
Fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Anne Helene Garde (professor), Reiner Rugulies (professor), Thomas Clausen (seniorforsker).

Relevante links:
Her på siden kan du læse mere om projektet og løbende følge med i de forskningsartikler, der bliver publiceret: www.mobning.nu