Eksponeringsvurdering og jobeksponeringsmatrice – The Copenhagen Stress Research Center

Københavns Stressforskningscenter > Forskning > Eksponeringsvurdering:...

Eksponeringsvurdering og jobeksponeringsmatrice


Beskrivelse:
Størstedelen af den forskning som sammenkæder psykosociale karakteristika i arbejdsmiljøet med forskellige sundhedsudfald er baseret på selvrapporterede spørgeskemaer og formålet med meget af denne forskning er at identificere karakteristika ved arbejdsmiljøet, som kan blive modificeret. En måde hvorpå man kan løse disse metodiske begrænsninger er ved at udvikle og validere jobeksponeringsmatricer, som samtidig også vil muliggøre landsdækkende registerbaserede undersøgelser.

Igangværende projekter har til formål at udvikle danske jobeksponeringsmatricer for udvalgte psykosociale karakteristika, såsom krav og kontrol, som menes at variere mellem forskellige erhverv.  Denne forskning er forbundet med et nationalt projekt, hvis formål er at etablere en landsdækkende arbejdsmiljøkohorte baseret på job titler og eksponeringsmatricer, som dækker alle former for erhvervsmæssige eksponeringer.

Kontaktpersoner
Reiner Rugulies, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Jens Peter Bonde, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Bispebjerg Hospital
Esben Meulengracht Flachs