Biologiske og psykopatologiske forskelle mellem depression og arbejdsrelateret stress – The Copenhagen Stress Research Center

Københavns Stressforskningscenter > Forskning > Biologiske og psykopat...

Biologiske og psykopatologiske forskelle mellem depression og arbejdsrelateret stress

Beskrivelse: Arbejdsbetinget stress og depression deler symptomer, men er også forskellige tilstande. I projektet inkluderes 30 patienter med indlæggelseskrævende depression og 30 patienter med arbejdsrelateret stress, hvor kriterier for depression ikke er opfyldt. Der måles på en række biomarkører for det fysiologiske stressrespons og desuden på markører for oxidativt stress. Yderligere undersøges den kognitive funktion hos patienterne med arbejdsrelateret stress. Hypotesen er, at begge grupper vil have øget oxidativt stress, og at deprimerede vil have øget cortisolrespons ved DEX/CRH-test, mens stressede vil have nedsat cortisolrespons ved DEX/CRH-test samt nedsat kognitiv funktion målt ved neuropsykologisk testning.

Kontaktpersoner
Johan Høy Jensen og Nanna Hurwitz Eller, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Samarbejdspartnere
Projektet udføres i samarbejde med Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, hvor interviews og undersøgelser foretages. Stress-patienterne rekrutteres på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

Professor Martin Balslev Jørgensen, overlæge Jeanett Bauer og stud.med. Steffen Jönsson, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet står for dataindsamling og analyse.