Arbejdstid – The Copenhagen Stress Research Center

Arbejdstid

Beskrivelse: I mange erhverv er det nødvendigt, at mennesker går på arbejde døgnet rundt - fx på hospitaler og plejehjem, i transportsektoren og flere steder i industrien. Personer med natarbejde eller tidlige morgenvagter oplever typisk en række akutte symptomer fx at være trætte og irritable og mange har problemer med fordøjelsen. Der er desuden en række studier, der peger på at arbejde om natten er associeret med øget risiko for ulykker og en række kroniske sygdomme, fx hjertekar sygdom, kræft og sukkersyge. Det er dog ikke dokumenteret, at natarbejdet er den egentlige årsag.
Forskningen om arbejdstid tager derfor blandt andet udgangspunkt i at natarbejde er nødvendigt i mange erhverv og berører mange mennesker. Formålet med forskningen i arbejdstid er blandt andet at undersøge om natarbejde er den egentlige årsag til sygdom, og hvordan vi kan tilrettelægge natarbejde i de tilfælde hvor det ikke kan undgås, så det indebærer så lille en risiko som muligt. Den viden vil kunne anvendes til rådgivning til gavn for både arbejdstagere, arbejdsgivere og arbejdsmiljøprofessionelle.

Kontaktperson
Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Relevante links:
www.nfa.dk/da/Forskning/Arbejdstid