Arbejdspladsen som ressource – The Copenhagen Stress Research Center

Københavns Stressforskningscenter > Forskning > Arbejdspladsen som res...

Arbejdspladsen som ressource


Beskrivelse:
Tidligere forskning i psykisk arbejdsmiljø har primært fokuseret på arbejdsrelaterede belastninger og de medfølgende stressrelaterede helbredsproblemer. Ud fra et forebyggelsesperspektiv er det imidlertid mere interessant at undersøge, om man kan identificere ressourcer på arbejdspladsen, der kan medvirke til en forbedring i medarbejdernes oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø, modvirke effekten af ​​stressbelastninger og beskytte medarbejdernes helbred. Formålet med projektet er at identificere ressourcer på arbejdspladsen der kan fremme medarbejdernes sundhed og reducere sygefravær. Forskningsprojektet arbejder ud fra en hypotese om, at arbejdspladsen er en ressource, der under de rette omstændigheder kan bidrage til at fremme medarbejdernes sundhed og trivsel. Projekts formål belyses ud fra forskellige datakilder. For det første vil projektet tage udgangspunkt i en eksisterende forløbsundersøgelse baseret på Region Hovedstadens trivselsundersøgelser med gentagne målinger på over 20.000 af regionens ansatte. Det omfattende datamateriale fra Region Hovedstaden giver en mulighed for at gennemføre forløbsundersøgelser af arbejdspladsressourcer og -belastninger på forskellige organisatoriske niveauer. Disse danske data suppleres med omfattende data fra tre veletablerede og internationalt anerkendte forløbsundersøgelser af arbejdsforhold og sundhed fra England, Finland og Frankrig. Tilsammen indeholder disse studier gentagne målinger af arbejdspladsressourcer, psykisk arbejdsbelastning, sygefravær og helbred på over 100.000 personer. På grund af den store statistiske styrke, man opnår ved at koble data fra disse studier, vil projektet direkte kunne adressere årsager til og betydningen af ændringer i arbejdspladsressourcer og psykisk arbejdsbelastning for medarbejdernes sygefravær og helbred, og dermed sikre en klar adskillelse af årsag og virkning.

Kontaktpersoner
Naja Hulvej Rod, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Alice Jessie Clark, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Jens Peter Bonde, Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Universitetshospital
Reiner Rugulies, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø