Forskning

Forskningen på Københavns Stressforskningscenter falder inden for følgende hovedområder, som alle bidrager til at opfylde centrets overordnede formål: