Formål 

Københavns Stressforskningscenter er et samarbejde mellem forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsmedicinsk Klinik og Institut for Folkesundhedsvidenskab. Centeret har til formål at gennemføre og understøtte et tværinstitutionelt stressforskningssamarbejde, af høj international klasse.

Københavns Stressforskningscenter arbejder kritisk og konstruktivt med:

  • afgrænsning og definition af stressbegrebet
  • forståelsen af samspillet mellem stress og kroppens reaktioner på stress
  • belysning af sammenhængen mellem stress og sygdom
  • forståelsen af mekanismer, der kan lede fra stress til sygdom
  • samfundsmæssige konsekvenser af stress
  • evidensbaserede metoder til forebyggelse og behandling af stress

En målrettet og effektiv forebyggende indsats mod stressrelateret tab af livskvalitet, sygelighed, arbejdsevne og tidlige dødsfald forudsætter en videnskabeligt veldokumenteret viden om disse problemstillinger.