Om Københavns Stressforskningscenter – The Copenhagen Stress Research Center

Københavns Stressforskningscenter > Om Københavns Stressfo...

Formål 

Formålet med Københavns Stressforskningscenter er at etablere et dansk stressforskningsmiljø af høj international klasse. Centret vil arbejde kritisk og konstruktivt med

  • afgrænsning og definition af stressbegrebet
  • forståelsen af samspillet mellem stress og kroppens reaktioner på stress
  • belysning af sammenhængen mellem stress og sygdom
  • forståelsen af mekanismer, der kan lede fra stress til sygdom
  • samfundsmæssige konsekvenser af stress
  • evidensbaserede metoder til forebyggelse og behandling af stress 


Desuden har forskningssamarbejdet til formål at fremme forskerrekruttering og forskeruddannelse inden for stressområdet og dermed være med til at skabe et stressforskningsmiljø i vækst.