Københavns Stressforskningscenter – The Copenhagen Stress Research Center

Københavns Stressforskningscenter

Københavns Stressforskningscenter er et tværinstitutionelt stressforskningssamarbejde, der har til formål at etablere et dansk stressforskningsmiljø af høj international klasse. Københavns Stressforskningscenter vil arbejde kritisk og konstruktivt med

  • afgrænsning og definition af stressbegrebet
  • forståelsen af samspillet mellem stress og kroppens reaktioner på stress
  • belysning af sammenhængen mellem stress og sygdom
  • forståelsen af mekanismer, der kan lede fra stress til sygdom
  • samfundsmæssige konsekvenser af stress
  • evidensbaserede metoder til forebyggelse og behandling af stress

En målrettet og effektiv forebyggende indsats mod stressrelateret tab af livskvalitet, sygelighed, arbejdsevne og tidlige dødsfald forudsætter en videnskabeligt veldokumenteret viden om disse problemstillinger.

Har du lyst til at vide mere? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at sende en mail til linn@sund.ku.dk og skriv 'Nyhedsbrev' i emnefeltet.
________________________________________________________________________

Den 16. Danske Stressforskningskonference

Københavns Stressforskningscenter er glade for at kunne invitere til den 16. Danske Stressforskningskonference. Konferencen har til formål at fremme udveksling og diskussion af ny stressforskning, ligesom konferencen skal være med til at koordinere og styrke den danske stressforskning. Vi stiler mod et bredt og varieret udbud af den nyeste viden om stress, og konferencen vil blive besøgt af forskere såvel som praktikere. 

Konferencen finder sted onsdag d. 23. oktober 2019 på Bispebjerg Hospital.

Find mere info i invitationen