Københavns Stressforskningscenter – The Copenhagen Stress Research Center

Københavns Stressforskningscenter

Københavns Stressforskningscenter er et tværinstitutionelt stressforskningssamarbejde, der har til formål at etablere et dansk stressforskningsmiljø af høj international klasse. Københavns Stressforskningscenter vil arbejde kritisk og konstruktivt med

  • Afgrænsning og definition af stressbegrebet
  • Forståelsen af samspillet mellem stress og kroppens reaktioner på stress
  • Belysning af sammenhængen mellem stress og sygdom
  • Forståelsen af mekanismer, der kan lede fra stress til sygdom
  • Samfundsmæssige konsekvenser af stress
  • Evidensbaserede metoder til forebyggelse og behandling af stress

En målrettet og effektiv forebyggende indsats mod stressrelateret tab af livskvalitet, sygelighed, arbejdsevne og tidlige dødsfald forudsætter en videnskabeligt veldokumenteret viden om disse problemstillinger.
________________________________________________________________________

Den 16. Danske Stressforskningskonference

Københavns Stressforskningscenter er glade for at kunne invitere til den 16. Danske Stressforskningskonference. Konferencen har til formål at fremme udveksling og diskussion af ny stressforskning, ligesom konferencen skal være med til at koordinere og styrke den danske stressforskning. Vi stiler mod et bredt og varieret udbud af den nyeste viden om stress, og konferencen vil blive besøgt af forskere såvel som praktikere. 

Konferencen finder sted onsdag d. 23. oktober 2019 på Bispebjerg Hospital.

Program

Dette års keynote speakers er Forskningsdirektør, Dr. Maria Melchior, som vil give en præsentation med emnet 'Intergenerational transmission of stress and mental health problems', og seniorforsker, ph.d., Jesper Kristiansen, hvis præsentation vil omhandle temaet 'Hvordan kan stress og andre psykiske sundhedsudfordringer forhindres på arbejdspladsen?'.

De 6 korte mundtlige præsentationer og de 13 plakatpræsentationer dækker en række forskellige emner inden for stressforskning. Disse emner inkluderer stress relateret til barndommen og voksenlivet samt stressfaktorer i både privat- og arbejdslivet.

Hvis du vil tilmelde dig konferencen, så send en e-mail med dit navn, position, institution og e-mail senest 1. oktober til mail: vski0002@regionh.dk. Angiv venligst, om du er studerende, da dit deltagelsesgebyr reduceres.

Registrering

Registrering er bindende og deltagere registreres i den rækkefølge, de har sendt registreringsmailen. Deltagelsesgebyret er 500 DKK. (Studerende: 200 DKK). Deltagelse er gratis for præsenterende forfattere (mundtlige præsentationer og plakater).

Vi sender automatisk en elektronisk faktura til alle registrerede deltagere efter registreringsfristen. Du bliver derfor bedt om at angive et af følgende numre: EAN-nummer (offentlige ansatte) eller CVR-nummer (ansatte i virksomheder uden EAN-nummer). Hvis du betaler alene, skal du angive dit CPR-nummer.

Find mere information i invitationen (link) og programmet (link)